PRAKTIJK VOOR SOCIAAL PEDAGOGISCHE
HULPVERLENING J.J.A.M. KORTHOUT BC
Volg mij

Bezoekadres

Gespreksruimte
'de Rijkswalvis'
Rijkswal 3
Woudrichem

Kosten

Doordat per 1 januari 2013 de rijksoverheid ook de paramedische beroepsbeoefenaren oplegt om 21% BTW af te dragen, ben ik genoodzaakt om dit aan de cliënten door te berekenen. De hieronder genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Bijwonen thema-avond €15,- per persoon
Deelname groepsgesprek € 15,- per persoon
Deelname familie opstelling / meditatie / geleide fantasie €25,– per persoon
Individueel gesprek €73,-
Media contacten (telefoon en mailcontact per 20 minuten) €24,-
Reizen, kosten per gereden kilometer €0,36
CD’s €14,95 per stuk

Vergoedingsmogelijkheden

U kunt zich als cliënt door een arts laten verwijzen naar Korthout. Veelal zal dan vergoeding van de hulpverlening kunnen plaatsvinden middels de Wzv (Wet zorgverzekering). De hulpverlening of begeleiding wordt nog lang niet altijd, en zeker niet door alle zorgverzekeraars vergoed. Dat komt omdat de sociaal pedagogische hulpverlening voorlopig voornamelijk wordt beschouwd als een intramurale vorm van hulpverlening die binnen instituten wordt aangeboden. De beroepsvereniging NVMW (Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers) heeft nog geen resultaat geboekt, om vrijgevestigde maatschappelijk werkers en sociaalagogen door de zorgverzekeraars erkend te krijgen. Hieraan wordt wel gewerkt binnen het platform zelfstandigen binnen de NVMW. Wanneer de hulpverlening binnen de gevestigde instituten gegeven wordt vindt bekostiging van de hulp vanzelfsprekend ook plaats via deze instituten, door de overheid, de zorgverzekeraars en de AWBZ, (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

Soms wordt binnen “Merwedeplatform”, waaraan Korthout deelneemt, gewerkt met een acte van Sessie, waarbij de client voorschotten betaalt die later met de zorgverzekeraar worden verrekend. Tot op heden kan vergoeding ook gerealiseerd worden vanuit een PGB (Persoonsgebonden budget). In sommige gevallen blijkt het mogelijk om de kosten vergoed te krijgen via een verzekeringsregeling of zelfs door uw werkgever.

Cliënten dienen er rekening mee te houden dat zij bij consulten vanaf januari 2012 €200,00 aan eigen bijdrage dienen te betalen. Afhankelijk van de wijze van (aanvullend) verzekeren, kan de zorgverzekeraar de cliënt een eigen risico berekenen van zo’n €150,00 per jaar.

Onder voorwaarden is het mogelijk om uw kosten af te trekken van uw belastbaar inkomen voor de belasting.

Het eigen risico bij de zorgverzekering is per 1 jan. 2013 van €220,00 verhoogd naar €350,00.

PGB blijft behouden in Zorgverzekeringswet!

Vanaf 1 januari 2015 ging het trekkingsrecht in.
Dat betekent dat je persoonsgebonden budget (pgb) bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt ondergebracht. De SVB betaalt dan voortaan jouw zorginstelling/zorgverlener vanuit met jouw pgb.
Trekkingsrecht betekent, dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voortaan jouw zorgverleners en zorginstellingen betaalt met jouw pgb, dat dus niet meer op jouw rekening gestort wordt maar op die van de SVB. Zo controleert de SVB of een hulpvrager een overeenkomst heeft afgesloten met de zorgverlener/zorginstelling die hij/zij wil betalen. Door het trekkingsrecht weet een zorgvrager al aan het begin van de pgb-periode, of de plannen voor de pgb-besteding zijn goedgekeurd door het zorgkantoor of de gemeente. Hierdoor wordt verantwoording van de pgb-uitgaven overbodig. Door het trekkingsrecht wordt misbruik van het pgb tegengegaan, en hoeven zorgvragers niet achteraf hun uitgaven te verantwoorden.
Het Trekkingsrecht geldt voor iedereen die een pgb van de gemeente (WMO/Jeugdwet) of van het zorgkantoor krijgt. Het trekkingsrecht geldt niet voor mensen die in 2015 een pgb van de zorgverzekeraar krijgen. Als je je pgb in 2015 van je zorgverzekeraar ontvangt, dan kun je in de polis van je zorgverzekeraar meer informatie vinden over de wijze van betaling van je zorgverleners.
Hoe werkt het? Vanaf 2015 lopen alle betalingen via de SVB. Doet de SVB nu jouw salarisadministratie? Dan incasseert zij het loon voor de zorgverlener/zorginstelling niet meer van je rekening maar direct uit jouw budget. De salarisadministratie kan verder nog steeds gewoon door de SVB gedaan worden. Koop je je zorg bij een instelling of zorgverlener waarvan de salarisadministratie niet door de SVB gedaan wordt? De declaraties (facturen, urenbriefjes of vooraf afgesproken bedragen) van de geleverde zorg onderteken je en stuur je naar de SVB. Je kunt ze emailen maar ook via online bij de SVB invoeren. De SVB stuurt elke maand een overzicht van jouw uitgaven en jouw resterende budget. Als je een deel van je budget niet besteedt, dan betaalt de SVB dat terug aan het zorgkantoor.
Meer grip op je Pgb met ePGB. Ook al doet de SVB met het trekkingsrecht alle betalingen, toch wil je zelf controle en inzicht houden. Daarnaast wil je het liefst één plek om alle zorgovereenkomsten en urendeclaraties op te slaan. Zodat je altijd overzicht houdt. Dat kan met ePGB, een online Pgb administratie en zorgplanning systeem. Je kunt met ePGB bijvoorbeeld alle zorgovereenkomsten digitaal ondertekenen en vervolgens direct aan de SVB doorsturen. Ook kun je alle urendeclararties ondertekenen en digitaal versturen. Probeer ePGB nu gratis en ontdek het gemak.
Wat moet je verder doen? Als pgb-houder of vertegenwoordiger is het allereerst belangrijk dat je je zorgovereenkomsten indient bij de SVB. Die heeft de SVB nodig om jouw rekeningen te kunnen betalen. Als je de afspraken met jouw zorgverlener of zorginstelling nog niet op papier hebt gezet, moet je dat alsnog doen. Het is belangrijk dat eventuele bestaande overeenkomsten niet verouderd zijn.
Daarnaast moet je eventuele automatische incasso’s voor zorgverleners of zorginstellingen stopzetten zodra je alles van 2014 hebt betaald. Als de SVB jouw salarisadministratie nu doet dan zet zij zelf de automatische incasso stop. Als je in 2015 in de AWBZ/Wlz zit dan dien je je zorgovereenkomsten in bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor zal mensen in de AWBZ/Wlz daarnaast ook vragen om een zorgbeschrijving.

Rond het PGB gaan al enkele jaren verontrustende verhalen over misbruik dat ervan gebruikt is door bureautjes die bemiddeling aanboden, grote instellingen die deze service naar zich toe trokken en instellingen die oneigenlijke kosten uit de budgetten betaalden. Gelukkig blijft dit prachtige Persoonsgebonden budget overeind staan, zoals het in 1992 door staatssecretaris Erica Terpstra is ontworpen. Aline Saers, directeur van PGB-belangenvereniging Per Saldo is blij, dat de zorgverzekeraars vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor verzorging en verpleging. Minister Edith Schippers en staatssectetaris van Rijn van VWS, schreven op 26 maart 2014 aan de Tweede Kamer, dat het PGB wordt verankerd in de Zorgverzekeringswet. De PGB-houders zijn blij met de afspraken die het ministerie met de zorgverzekeraars heeft gemaakt. Zij kunnen hun eigen zorg blijven inkopen, zonder afhankelijk te worden van de thuiszorgorganisaties.

In principe verandert er niets aan het aanvragen van het PGB. Mensen die thuishulp nodig hebben en mensen die psychische problemen hebben en langdurige begeleiding nodig hebben, kunnen op verwijzing van de huisarts bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie voor een PGB aanvragen, waarbij zij aangeven of zij Zorg in Natura (ZIN) of een PGB wensen. Zie ook website www.ciz.nl.

De aanvrager moet kunnen aangeven dat gecontracteerde zorg niet passend is en dient een budgetplan op te stellen. Ouderen met enkel ouderdomsproblemen verkrijgen geen PGB meer voor verpleging en/of persoonlijke verzorging. De wijkverpleegkundige zal de zorgtaken voor ouderen op zich nemen. Als er sprake is van een chronische ziekte, dan kunnen zij wel in aanmerking komen voor een PGB. Ook in de WMO, Jeugdwet en Wet Langdurige Zorg kan gebruik worden gemaakt van een PGB.

De cliënt kan met het PGB als een werkgever zélf de zorg, hulp en begeleiding inkopen die gewenst wordt. De cliënt kiest een passende hulpverlener, waarin hij vertrouwen stelt. Dat kan een reguliere hulpverleningsinstelling, een professionele hulpverlener, maar ook een vertrouwde persoon uit de eigen omgeving. Hulpvrager en hulpverlener spreken samen af, op welke tijdstippen de hulpverlening zal plaatsvinden. Zij leggen de afspraken vast in een overeenkomst. Op deze manier heeft de cliënt meer invloed en mondigheid dan voorheen. De begeleiding kan individueel zijn, in een kleine groep of een grotere groep. Op deze manier kan er een betere afstemming van vraag en aanbod komen, meer kans op een goede bejegening van de cliënt, minder kans op wachtlijsten en tegen lagere kosten, dan wanneer grote instellingen de hulp organiseert.

Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op zorg via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Eerste voorwaarde is, dat er tenminste 10 uur AWBZ-zorg per week moet zijn toegekend. Het mag ook gaan om een aantal gezinsleden die gezamenlijk aan 10 uur komen. Vervolgens stuurt CIZ de toekenning door naar Zorgkantoor. Voor een PGB-aanvraag wordt u uitgenodigd op kantoor om uw aanvraag toe te lichten. Afhankelijk van de woonplaats bent u aangewezen op een bepaald Zorgkantoor. Het Zorgkantoor is ”de geldverstrekker”. Het Zorgkantoor wil vervolgens nadere gegevens hebben met daarbij het bewijs, dat er is voldaan aan de inspanningsplicht om eerst ZIN te hebben aangevraagd of gezocht. Na het opsturen van allerlei zaken zoals het budget plan, wil het Zorgkantoor de potentiële klant op gesprek hebben voor een “bewuste keuze gesprek”. Daarna volgt toekenning of afwijzing. Klanten die voor 2014 al een PGB hadden, kunnen nog verlenging krijgen voor lagere indicaties. Kortom een langdurig en lastig traject, maar het is nog mogelijk om een PGB te verwerven.

Hoe dat in z’n werk gaat, leest u in deze website bij Informatie voor cliënten. Via deze site kunt u over allerlei onderwerpen folders downloaden. Ook kunt u langs deze weg rechtstreeks uw aanvraagformulier downloaden. Voor de invulling is een verklaring van de huisarts en/of een diagnose van een psychiater meestal volgens DSM IV benodigd. Via de site is te vinden waar het dichtstbijzijnde CIZ kantoor gevestigd is. Voor Woudrichem en het Land van Altena is dit het CIZ-kantoor Breda, Postbus 3215, 4800 DE Breda, tel.: 088-7891460. Hulp bij het huishouden gaat via de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning). Daarvoor is uw gemeente de uitvoerder. Als budgethouder is het verstandig u aan te sluiten bij de Landelijke Vereniging van Budgethouders “Per Saldo”, tel.: 030-2304066. Op de website www.pgb.nl is alle benodigde informatie te vinden.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief