PRAKTIJK VOOR SOCIAAL PEDAGOGISCHE
HULPVERLENING J.J.A.M. KORTHOUT BC
Volg mij

Bezoekadres

Gespreksruimte
'de Rijkswalvis'
Rijkswal 3
Woudrichem

Ik begin met een kosteloos aanmeldingsgesprek. Daarna houden we een gesprek waarin de eerste globale afspraken gemaakt worden. Vervolgens stellen we het plan van aanpak op met een schatting van de te verwachte behandelingsduur. Ook bezien we of andere mensen in het proces betrokken dienen te worden. Halverwege het proces houden we een tussenevaluatie. Het proces wordt afgerond met een eind-evaluatie. Er kan desgewenst huiswerk of oefeningen voor thuis afgesproken worden. De duur, de volgorde en de opbouw worden in overleg met de cliënt bepaald.

Garantie op bevrediging van alle behoeften kan ik niet geven. Omdat ik streef naar zo hoog mogelijke kwaliteit van professionaliteit ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) onder registratienummer 605772. Leidseweg 80, 3531 BE Utrecht, Tel.: 030-2948603. E-mail: maatswk@nvmw.nl. Via internet zijn zij te bereiken via www.nvmw.nl.

Ik onderwerp mij aan de Beroepscode van Agogen.

Cliënten die zich onprettig behandeld of benadeeld voelen kunnen zich met een klacht wenden tot de Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid. Binnen de beroepsorganisatie wordt eraan gewerkt om eigen tuchtrechtspraak op te tuigen in de vorm van een Raad van Toezicht en een Raad van Beroep.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief